Ian Erhard, do Grupo Raízen, deixa um recado importante para o setor.

Ian Erhard, do Grupo Raízen, deixa um recado importante para o setor.